Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zgodnie z przyjętą Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r., Polska oraz pozostałe Państwa Członkowskie zobowiązane są do promowania poprawy charakterystyki energetycznej budynków, określającej wielkość energii (wyrażonej w kWh/m2/rok), niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Działania te uwarunkowane są tendencją wzrostu zużycia energii oraz emisji CO2 przez sektor mieszkaniowy i usługowy, którego główną część stanowią budynki, obejmujące ponad 40% końcowego zużycia energii we Wspólnocie. Jednym z głównych elementów poprawy charakterystyki energetycznej budynków, jest sporządzenie świadectwa energetycznego, w którym wskazuje się możliwe do realizacji przedsięwzięcia, w celu zminimalizowania zapotrzebowania na energię, a tym samym bieżących wydatków. Certyfikaty energetyczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych i niezależnych ekspertów, adekwatnie do przyjętej w danym kraju metodologii. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, rozpoczęliśmy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, budynków oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową.

Świadectwa energetyczne - czyli dokumenty mówiące o zużyciu energii przez budynek od 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Jest to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy.

Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne. Celem wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej jest promowanie budownictwa energooszczędnego.

Zalety posiadania świadectwa energetycznego

  • Możliwość wykonania transakcji sprzedaży, wynajmu oraz oddania do użytkowania nieruchomości,

  • Większa wartość rynkowa nieruchomości energooszczędnej, której własności energetyczne potwierdzone są przez świadectwo,

  • Informacja o oszczędnościach jakie można uzyskać po zmianach termoizolacyjnych (remontu) budynku,

  • Informacja o ilości energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku