Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
INFORMACJE O ŚWIADECTWACH  
 

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument mówiący o wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Wielkość tą obrazuje wskaźnik EP widoczny na pierwszej stronie świadectwa, tj. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ocenianego budynku liczony w [ kWh/m2rok]. informuje on o ilości energii dostarczonej do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia, przeliczonej na energię pierwotną i odniesionej do jednostki powierzchni naszego budynku o regulowanej temperaturze powietrza. 
Oprócz wskaźnika EP na certyfikacie znajduje się także wskaźnik EK, należy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub lokalu mieszkalnym, wyrażone w [ kWh/m2rok].