Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Audyt energetyczny to dokument zawierający ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej oraz opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termo modernizacyjnego ze wskazaniem najkorzystniejszego rozwiązania pod względem energetycznym i ekonomicznym. Audyt energetyczny uprawnia do otrzymania premii termomodernizacyjnej.

 

Audyt energetyczny przeprowadzany jest dla:

 

 • domów jednorodzinnych i wielorodzinnych lokali mieszkalnych

   

 • budynków prywatnych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, zakładowych, miejskich i innych,

   

 • budynków użyteczności publicznej takich jak obiekty administracyjne, szkoły, przedszkola, komisariaty, szpitale, kościoły, hale sportowe, obiekty kultury, przychodnie zdrowia, domy opieki, banki, poczty itp.

   

 • budynków handlowych

   

 • budynków przemysłowych takie jak hale produkcyjne czy magazynowe

   

 • budynków biurowych, restauracyjne, hotele.

   

Przykładowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne:

 

 • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami,

   

 • wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych,

   

 • wymiana lub modernizacja źródła ciepła,

   

 • zastosowanie automatyki sterującej źródłem ciepła,

   

 • instalacja urządzeń energooszczędnych oraz zmniejszających zużycie wody,

   

 • instalacja lub modernizacja systemu wentylacji (np. wykorzystanie rekuperacji),

   

 • instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła)

 

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:

 

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i

   

 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

    

Można ubiegać się o premię termomodernizacyjną pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji osiągnięte zostanie znaczące zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, a w szczególności:

 

 • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – co najmniej o 10%,

   

 • w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%,

   

 • w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%,

   

 • w lokalnych źródłach ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej - zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej co najmniej o 25%, a przy ich zastąpieniu przez przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła (sieci miejskiej) - zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynku co najmniej o 20% w stosunku rocznym. 

 

USTAWA - ustawa z 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223, poz. 14590)

 

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

 

 

Cennik:

 

Przedstawiamy orientacyjne ceny wykonania Audytów Energetycznych:

Budynki jednorodzinne, wolnostojące, szeregowe

od 800 zł – 1800 zł

Budynki wielorodzinne, biurowce, budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie i kubaturze do 8000 m3

od 2200 zł – 4000 zł

Szkoły, biurowce, hale przemysłowe, budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie i kubaturze powyżej 8000 m3

od 4400 zł

Pozostałe budynki

do uzgodnienia

  

Cena zależy od:

 

-kompletności projektu budowlanego oraz jego zgodności ze stanem rzeczywistym (w przypadku braku dokumentacji technicznej, do ceny należy doliczyć koszt wykonania inwentaryzacji budynku na potrzeby obliczeń),

 

-stopnia skomplikowania bryły budynku oraz jego wielkości,

 

-rodzaju ogrzewania, chłodzenia i wentylacji,

 

-objęcia ochroną obiektu przez konserwatora zabytków.