Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE - WROCŁAW i OKOLICE.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.


Pomyśl globalnie , zadziałaj lokalnie - pozyskując od nas Świadectwo Energetyczne, Projektowaną Charakterystykę Energetyczną budynku 

 

 

 

 ENERGIA = PIENIĄDZ


Obowiązek sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

1. Budynku nowego oddawanego do użytkowania
2. Budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub najmu

Wybierz nas i zyskaj: diagnozę i analizę nieruchomości pod kątem zapotrzebowania na energię, ponadto:
1. Wytyczne przedstawiające możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię
2. Wywiązanie się z obowiązku ustawowego - pozyskania świadectwa
3. Pełną gotowość do sprzedaży i najmu nieruchomości
4. Pozyskanie cennych informacji o standardzie energetycznym
5. Doradztwo i konsultacje w sprawie certyfikatów energetycznych
 
Każdy nowowybudowany, wynajmowany lub sprzedawany budynek, lokal mieszkalny lub fragment budynku stanowiący samodzielną całość techniczno - użytkową już od początku 2009 roku musi posiadać ważny certyfikat energetyczny


Certyfikat Energetyczny wykonujemy dla:
1. Lokali mieszkalnych.
2. Budynków jednorodzinnych.
3. Budynków wielorodzinnych.
4. Budynków handlowo - usługowych.
5. Budynków przemysłowych.
6. Budynków użyteczności publicznej.

Oferta Firmy:
1. Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.
2. Projektowana charakterystyka energetyczna.
3. Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza - tzw. efekt ekologiczny (wg. Dziennik Ustaw - rok 2013, nr 0, poz. 762 z dnia 2013-07-02).
4. Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza - tzw. efekt ekonomiczny (wg. Dziennik Ustaw - rok 2013, nr 0, poz. 762 z dnia 2013-07-02).
5. W zakresie instalacji elektrycznej:
    a) wymiana instalacji elektrycznej,
    b) montaż instalacji elektrycznej, 
    c) pomiary instalcji elektrycznej,
    d) inne usługi elektryczne do uzgodnienia.